Nieuwe meetwijze bij Amelisweerd en Rhijnauwen

In augustus 2020 werd de Druktemonitor Utrecht gelanceerd. Doelstelling van de monitor is om drukte te kunnen spreiden aan de hand van druktemeting. Tot op heden gebeurde dat alleen via lokale experts, een subjectieve methode waarbij betrokken terreinbeherende organisaties, ondernemers of toezichthouders drukte geregeld doorgeven. Echter was en is de uitdrukkelijke wens om de meetdata te objectiveren en daarmee de druktemonitor door te ontwikkelen.

De eerste stap hierin is genomen. Vanaf heden zal de druktemeting van de parkeerplaatsen bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen gemeten worden door de parkeerlussen die live in verbinding staan met de druktemonitor. Op deze wijze kunnen mensen vooraf al zien of het lastig parkeren is bij deze gebieden en of het daarmee wellicht verstandiger is een ander vervoermiddel of een andere parkeerplaats te kiezen, het bezoek uit te stellen vanwege drukte of naar een andere locatie te gaan. 

Voorgaande stap is een samenwerking van de gemeenten Utrecht en Bunnik (binnen de samenwerking Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten) en de leden van de werkgroep Druktemonitor.