Disclaimer

De Provincie Utrecht streeft er, samen met haar partners, naar om deze website zo up to date en accuraat mogelijk te houden. Mocht u iets tegenkomen wat onjuist of gedateerd is, kunt u ons dit dan laten weten? Dit kan door aan te geven waar op de website deze onjuistheden aangetroffen zijn. Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

Belangrijk om te weten is dat dit een pilotproject van de Provincie Utrecht is. Wij proberen op de juiste manier data af te lezen en te interpreteren naar een druktebeeld, de gegeven informatie is onder voorbehoud. 

De Provincie Utrecht draagt geen verantwoordelijkheid voor de websites waarnaar een link of een referentie is gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Provincie Utrecht een gebruikslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Provincie Utrecht, onder voorbehoud van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.