Veelgestelde vragen

Wat is Druktemonitor Utrecht?
Deze website heeft tot doel inzicht te geven in de drukte op diverse (recreatie)locaties in de provincie Utrecht. In eerste instantie is deze website in het leven geroepen om druktes in het kader van corona te voorkomen en mensen te laten genieten op plekken waar er genoeg ruimte is. Buiten corona om is het ook wenselijk om bezoekers te verspreiden over verschillende locaties en daar te laten genieten van de ruimte.

Hoe werkt de Druktemonitor Utrecht?
De Druktemonitor Utrecht toont door middel van een kaart waar de drukke en rustige plekken zich in provincie Utrecht op dit moment bevinden. De kaart bevat verschillende locaties waar dagrecreatie plaatsvindt.

Wat is druk?
Wat verstaan we onder druk, gemiddeld of rustig?

• Druk:
Het is lastig om de 1,5 meter afstand te houden en/of de beschikbare capaciteit is bereikt.
Recreëren is of dreigt hier minder prettig te worden. Op andere plekken is er meer ruimte om te recreëren. 

• Gemiddeld:
Er is nog ruimte voor extra bezoekers, waarbij de 1,5 meter afstand behouden kan blijven.
Recreëren is hier ook nog plezierig als er meer mensen bij komen. Daar is nog ruimte voor. 

• Rustig:
Er is nog volop plaats, de 1,5 meter afstand kan zonder problemen gewaarborgd worden.
Het is nog prettig recreëren en mensen kunnen hier gerust nog naartoe komen.

Hoe komen wij aan data voor de Druktemonitor?
De data die gebruikt wordt voor de Druktemonitor komt vanuit digitale databronnen. Op deze manier is het actueel en zijn de gegevens betrouwbaar. Om deze drukte in kaart te brengen werken we samen met datapartner Resono. Zij verzamelen de data aan de hand van anonieme locatiegegevens uit verschillende apps. Gebruikers van deze apps hebben hiervoor toestemming gegeven deze data te delen. Deze data is op geen enkele manier – niet direct, maar ook niet indirect – te herleiden tot een natuurlijk persoon. Het betreft geaggregeerde data waarop bovendien differential privacy is toegepast.

Hoe komt datapartner Resono aan zijn data?
Op basis van de anonieme locatiegegevens biedt Resono diensten aan om in specifieke meetgebieden inzicht te geven in geschatte aantallen bezoekers (tellingen). De geschatte tellingen worden doorgegeven aan de provincie Utrecht en via de website www.druktemonitorutrecht.nl doorvertaald naar hoe rustig of druk het is (relatieve drukte). Aan iedere gebruiker van de app is expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn/haar locatiegegevens. De provincie Utrecht heeft in dit proces op geen enkel moment toegang tot deze data inclusief de persoonsgegevens.

Hoe lang wordt deze data bewaard door Resono?
De anonieme locatiegegevens van Resono worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. De maximale bewaartermijn is 3 maanden. Dit wordt bewaard om achteraf nog eventuele correcties op de data te kunnen doorvoeren. Na deze termijn wordt de data vernietigd.

Wie is de opdrachtgever van de Druktemonitor?
Provincie Utrecht

Vragen?
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de helpdesk via e-mail: [email protected].