Kaart

Home Kaart

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht. Met de monitor, een pilotproject, willen we bijdragen aan de spreiding van het bezoek aan onze provincie, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen.

De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte.

De kaart werkt met een stoplichtmodel.
Groen is rustig, oranje is gemiddeld en rood is druk.

Wat verstaan we onder druk, gemiddeld of rustig?

  • Druk: het is lastig om de 1,5 meter afstand te houden en/of de beschikbare capaciteit is bereikt. Recreëren is of dreigt hier minder prettig te worden. Het is niet wenselijk dat er nog meer mensen naar deze locatie komen.
  • Gemiddeld: er is nog ruimte voor extra bezoekers, waarbij de 1,5 meter afstand behouden kan blijven. Recreëren is hier ook nog plezierig als er meer mensen bij komen. Er is nog beschikbare capaciteit.
  • Rustig: er is nog volop plaats, de 1,5 meter afstand kan zonder problemen gewaarborgd worden. Het is nog prettig recreëren en mensen kunnen hier gerust nog naartoe komen.