Kaart

Home Kaart

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag een indruk kunt krijgen waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht en welke alternatieven er zijn. 
Met de monitor, een pilotproject, willen we bijdragen aan de spreiding van het bezoek aan onze provincie, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen.

De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt in vele gevallen van lokale experts, zoals ondernemers, beheerders van recreatieterreinen en toezichthouders. Zij proberen de drukte zo vaak als mogelijk up-to-date te houden. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte van de betreffende locatie.  

De status van de locaties is een subjectieve indicatie van de (verwachte of actuele) drukte. Is het ergens (te) druk, dan kan het verstandig zijn om een alternatieve locatie te bezoeken. De Druktemonitor Utrecht geeft hiervoor enkele (minder drukke) suggesties. Meer inspiratie voor een dagje uit in regio Utrecht is te vinden op de website van Visit Utrecht Region.

De kaart werkt met een stoplichtmodel.
Groen is rustig, oranje is gemiddeld en rood is druk.

Wat verstaan we onder druk, gemiddeld of rustig?

  • Rood: Het is te druk! Het is niet of nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en/of de beschikbare (parkeer)capaciteit is bereikt. Recreëren is hier niet langer prettig. Het is niet wenselijk dat er nog meer mensen naar deze locatie komen. Kies een andere locatie of kom op een ander moment.
  • Oranje:  Het is drukker dan normaal. Het kan daardoor lastig zijn om 1,5 meter afstand te houden en/of de beschikbare (parkeer)capaciteit is vrijwel bereikt. Recreëren is nog wel mogelijk, maar houd rekening met drukte. Ga je toch naar deze locatie, kom dan in elk geval te voet of op de fiets. 
  • Groen: Er is nog voldoende ruimte. De 1,5 meter afstand kan zonder problemen gewaarborgd worden. Het is op deze locatie prettig recreëren.